VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật về tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”

Cập nhật: 07-03-2019 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1472

      Ngày 11/01/2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao đã ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP, hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội “Mua bán người” và Điều 151 về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” của Bộ luật Hình sự. 

      Theo hướng dẫn, “Mua bán người” là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây:
      - Chuyển giao người để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;
      - Tiếp nhận người để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;
      - Chuyển giao người để người khác bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
      - Tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
      - Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi chuyển giao người.
      Đối với tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”:
      - Chuyển giao người dưới 16 tuổi để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;
      - Tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;
      - Chuyển giao người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
      - Tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
      Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi chuyển giao người.
      Bên cạnh đó, Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP cũng giải thích:
      - Thủ đoạn khác (quy định tại khoản 1 điều 150), bao gồm: Bắt cóc;cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu bia hoặc các chất kích thích mạnh khác làm nạn nhân lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi;đầu độc nạn nhân; lợi dụng việc môi giới hôn nhân, môi giới người đi lao động ở nước ngoài; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; lợi dụng tình thế bị lệ thuộc; lợi dụng tình thế dễ bị tổn thương hoặc tình trạng quẫn bách của nạn nhân.
      - Để bóc lột tình dục: Là chuyển giao, tiếp nhận hoặc tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp nạn nhân nhằm chuyển giao cho người khác thực hiện các hoạt động bóc lột tình dục hoặc phục vụ nhu cầu tình dục của chính mình.
      - Để cưỡng bức lao động: Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác buộc nạn nhân phải lao động trái ý muốn của họ.
      - Để lấy bộ bận cơ thể: Là chuyển giao, tiếp nhận hoặc tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp nạn nhân để chuyển giao nhằm lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân.
      - Vì mục đích vô nhân đạo khác: là sử dụng nạn nhân để làm thí nghiệm, buộc nạn nhân phải đi ăn xin hoặc sử dụng nạn nhân vào các mục đích tàn ác khác.
      Một số tình tiết định khung hình phạt như: Phạm tội có tổ chức, vì động cơ đê hèn, đưa nạn nhân ra khỏi biên giới, phạm tội 02 lần trở lên, có tính chất chuyên nghiệp, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân cũng được Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP, hướng dẫn rõ.
      Đồng thời, Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP cũng hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể như: Dùng thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài; sử dụng thủ đoạn đưa người đi lao động nước ngoài; truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; trong trường hợp sử dụng thủ đoạn môi giới làm con nuôi và trong trường hợp phạm nhiều tội.

      Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019./.

Kim Thoa (giới thiệu)

Xem, tải toàn văn Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP tại đâyTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang