VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Quy định mới về việc phạm nhân gặp người thân

Cập nhật: 23-03-2018 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 995

   Thông tư số 07/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 của Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và điện thoại với thân nhân.

    Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 07/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 Quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân của Bộ Công an quy định: “ Khi phạm nhân gặp thân nhân được kéo dài thời gian thăm gặp không quá 3 ( ba) giờ, gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 ( hai bốn) giờ. Căn cứ điều kiện cụ thể, Giám thị Trại giam, Giám thị Trại tạm giam, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định có thể cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân tại căng tin nhà thăm gặp trong thời gian 60 phút (mỗi lần không quá 3 (ba) người). Ngoài ra, khi tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân; hoặc trường hợp đặc biệt, do yêu cầu của công tác giáo dục, cần có sự phối hợp, tác động của gia đình để giáo dục phạm nhân; hoặc những phạm nhân có 2 (hai) quý liền kề ở thời điểm xét duyệt được xếp loại Tốt; hoặc lập công thì Giám thị Trại giam, Giám thị Trại tạm giam, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể xem xét, quyết định cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân. Việc tổ chức cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, quản lý chặt chẽ phạm nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho thân nhân phạm nhân”.

    Ngoài ra, Thông tư số 07/2018/TT-BCA còn quy định thêm đối tượng được thăm gặp phạm nhân là “ Anh, chị, em dâu, rể”; mỗi lần thăm gặp phạm nhân tối đa không quá 3 (ba) người (Khoản 1, Điều 4); thời gian cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp không quá 03 (ba) năm (Khoản 1, điều 7).

    Thông tư có hiệu lực từ ngày 29/3/2018./.

    Tải Thông tư tại đây

Hà Tiến - Phòng 8 VKSND tỉnhTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang