VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Yêu cầu đối với phiên tòa rút kinh nghiệm

Cập nhật: 21-04-2017 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1120

     Ngày 30/3/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

     Theo đó, phiên tòa rút kinh nghiệm phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

     Thứ nhất: Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tố tụng quy định trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và các văn bản pháp luật tố tụng nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ và nghiêm minh của pháp luật.

     Thứ hai: Thể hiện được văn hóa pháp lý nơi xét xử, từ việc bố trí phòng xử án, trang phục của thành viên Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, cách xưng hô tại phiên tòa, vị trí ngồi của những người tham gia tố tụng; đảm bảo tính uy nghiêm của pháp luật, thể hiện sự tôn trọng Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, những người tham gia tố tụng tại phiên tòa và tôn trọng nội quy, trật tự phiên tòa.

     Thứ ba: Nghị án phải đảm bảo đúng pháp luật, phán quyết của Hội đồng xét xử phải được quyết định theo đa số và phải căn cứ vào kết quả tranh tụng công khai, dân chủ tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của các bên tranh tụng và những người tham gia tố tụng.

     Thứ tư: Việc điều hành phiên tòa của Thẩm phán chủ tọa trong suốt quá trình từ khi khai mạc đến khi kết thúc phiên tòa, đặc biệt là việc điều hành tranh tụng, việc xét hỏi (hỏi) tại phiên tòa phải tuân theo đúng quy định của pháp luật.

     Hội đồng xét xử phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát, người bào chữa, lời khai của nguyên đơn, bị đơn và những người tham gia tố tụng khác. Chủ tọa điều hành tranh tụng tại phiên tòa, đặt những câu hỏi, xác định những vấn đề để các bên tranh luận với nhau, hướng việc tranh luận đi vào đúng những vấn đề cần chứng minh trong vụ án. Hội đồng xét xử chủ động nêu vấn đề để các bên tranh luận, làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. 

     Đại diện Viện kiểm sát chủ động xét hỏi (hỏi) cùng với Hội đồng xét xử theo trình tự quy định để làm rõ các tình tiết, chứng cứ làm căn cứ cho việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật.
Quyền và nghĩa vụ tố tụng của bị cáo, đương sự và những người tham gia tố tụng được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

     Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC cũng quy định rõ: khi lựa chọn vụ án đưa ra xét xử rút kinh nghiệm, Tòa án cần thông báo cho Viện Kiểm sát cùng cấp về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và đề nghị Viện Kiểm sát phối hợp thực hiện.

     Ngoài ra, hướng dẫn còn quy định về cách thức tổ chức, thành phần tham dự phiên tòa; công tác chuẩn bị của Thẩm phán chủ tọa; vấn đề tổ chức rút kinh nghiệm sau phiên tòa./.

     Tải văn bản tại đây.  

Kim Thoa
 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang