VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Kiểm sát viên viết

Kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá năm 2017 của ngành Kiểm sát Lạng Sơn

Cập nhật: 24-01-2018 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 1138

     Nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, năm 2017. Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác đã đạt được trong năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ mang tính đột phá đó là: nâng cao chất lượng đề ra yêu cầu điều tra; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Viện kiểm sát; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp về hình sự, dân sự, hành chính.

     Để thực hiện tốt chức năng của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật và chủ trương của Đảng, của Ngành về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên trong xét xử hình sự”. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Ban cán sự đảng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự” và Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, vụ án hành chính”. Năm 2017, mặc dù tình hình tội phạm cũng như tình hình tranh chấp về dân sự, hành chính có những diễn biến phức tạp, các đơn vị đã triển khai các giải pháp đồng bộ thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với chỉ tiêu của Ngành và chỉ tiêu của Quốc hội. 

     Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự: tỷ lệ kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 92,75%, (tăng 0,58% so với năm 2016); 100% các vụ án mới khởi tố có yêu cầu điều tra, đạt 103,64% (tăng 1,97%); tiến độ giải quyết án trong giai đoạn điều tra đạt 83,39% (tăng 0,91%), trong giai đoạn truy tố đạt 99,77%, truy tố đúng tội danh, đúng thời hạn 100%. Viện kiểm sát hai cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 97 vụ án trọng điểm (tăng 17 vụ) để điều tra, truy tố, xét xử nhanh đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Số vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chiếm 1,18% (giảm 0,95% so với năm 2016). Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự và chủ trương Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Phối hợp với Tòa án hai cấp tổ chức 143 phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng cho Kiểm sát viên, 150 phiên tòa lưu động phục vụ nhiệm chính trị của địa phương. Công tác kháng nghị, kiến nghị được tiếp tục tăng cường, tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận đạt 100%; các đơn vị đã chú trọng công tác tập hợp nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tội phạm để kiến nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

     Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự; thi hành án dân sự; kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp, Viện kiểm sát hai cấp đã chú trọng việc kiểm sát trực tiếp, phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát và ban hành 36 văn bản kháng nghị, 117 văn bản kiến nghị khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm, tội phạm; chất lượng kháng nghị được đảm bảo, tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận đạt 100%, vượt 20% chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành. Kiến nghị của Viện kiểm sát được cơ quan, tổ chức tiếp thu khắc phục kịp thời.

     Với kết quả nêu trên năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017; 04 đơn vị được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối; nhiều đơn vị được công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, nhiều cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

     Đạt được những kết quả nêu trên là do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo các Nghị quyết số 37,63,96,111 của Quốc hội; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội và của Ngành giao như: chỉ tiêu đề ra yêu cầu điều tra; chỉ tiêu kháng nghị về hình sự, dân sự; không có trường hợp phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên luôn được quan tâm chú trọng; công tác đào tạo, tự đào tạo nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị được tăng cường. Quan hệ phối hợp chặt chẽ liên ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

     Phát huy những kết quả tích cực trong năm 2017, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương- Chất lượng, hiệu quả” và chủ đề “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Vì cuộc sống bình yên của nhân dân” phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018./.

Kim ThoaTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang