VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Kiểm sát viên viết

Khi Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Cập nhật: 08-11-2017 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 1047

     Sự vững mạnh của tổ chức Đảng, năng lực cụ thể hoá, tổ chức thực hiện của cấp uỷ là nhân tố tiên quyết để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thời gian qua, Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có nhiều biện pháp để cụ thể hoá chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động của cơ quan. Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết đảng bộ cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng Nghị quyết để lãnh đạo các chi bộ triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII với các nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình của đơn vị để triển khai, thực hiện có hiệu quả.

     Với chức năng là cơ quan tư pháp có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trên địa bàn tỉnh Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn luôn xác định công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu, vì vậy Đảng bộ đã chú trọng công tác phố biến, quán triệt, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tới 100% đảng viên, quần chúng trong đơn vị dưới nhiều hình thức đa dạng như tổ chức Hội nghị phổ biến tập trung hoặc thông qua các kỳ họp của chi bộ, các buổi giao ban tuần, qua đó đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã có nhận thức sâu sắc hơn về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

     Để lãnh đạo các chi bộ thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng Nghị quyết, Chương trình hành động, xác định những nội dung đột phá toàn khoá để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, các chi bộ trực thuộc đã triển khai đến cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện gắn với thực hiện lời Bác dạy đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

     Trong Nghị quyết nhiệm kỳ và nghị quyết hằng năm, hằng tháng, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung vào việc lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu công tác đã đề ra; hằng năm phấn đấu Đảng bộ và các Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%; tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; nâng cao trách nhiệm, vai trò của đảng viên là người đứng đầu, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Làm tốt công tác phát triển đảng viên; lãnh đạo đảng viên và quần chúng trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi đua đã đề ra; các tổ chức trong cơ quan đạt vững mạnh; cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá, an toàn.

     Trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở và các Ban Chi uỷ luôn có sự đổi mới trong nội dung sinh hoạt cũng như việc đề ra nghị quyết. Chú trọng việc sinh hoạt chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh và các chuyên đề nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý, chức danh pháp lý được thực hiện đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với đặc điểm, khối lượng công việc của từng đơn vị. Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm chỉnh.

     Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đã tập trung lãnh đạo các chi bộ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bám sát Chỉ thị công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác hằng năm của ngành Kiểm sát, xác định khâu công tác đột phá để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết số 37,63,96,111 của Quốc hội và thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng.

     Đánh giá kết quả năm 2016, Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được công nhận là tổ chức Đảng "trong sạch, vững mạnh tiêu biểu"; 01 chi bộ được công nhận Chi bộ "trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" 02 Chi bộ đạt "trong sạch, vững mạnh"; trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, 03 đơn vị được tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối; 03 đơn vị được tặng Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc hai năm liên tục; 10 cá nhân được tặng Bằng khen Chiến sỹ thi đua cơ sở hai năm liên tục; 06 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành. Các tổ chức chính trị xã hội trong cơ quan đều được công nhận vững mạnh, vững mạnh xuất sắc (Công đoàn được công nhận "Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc", Chi đoàn thanh niên được công nhận "Chi đoàn vững mạnh, xuất sắc", Hội cựu chiến binh được công nhận danh hiệu Hội trong sạch, vững mạnh, Chi hội Luật gia được tặng Bằng khen của Trung ương Hội vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2016). Những tháng năm 2017, các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu công tác đã đề ra, một số chỉ tiêu công tác đạt và vượt chỉ tiêu của Ngành như: chỉ tiêu đề ra yêu cầu điều tra đạt 100% số vụ án đã khởi tố; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2016; phối hợp tổ chức nhiều vụ án trọng điểm, các phiên toà xét xử lưu động để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và tuyên truyền pháp luật trong nhân dân; tích cực, chủ động lựa chọn các vụ án hình sự, dân sự để xét xử rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh tụng cho Kiểm sát viên, đặc biệt là một số vụ án đã được tổ chức rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến. Thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm sát bản án, quyết định của Toà án, nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm về hình sự, dân sự được chấp nhận đạt 100%. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án được thực hiện nghiêm túc, đã ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đã ban hành nhiều kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền, cơ quan hữu quan trong công tác quản lý để phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

     Đạt được kết quả nêu trên là do có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở và Ban cán sự đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đẩy mạnh với nhiều hình thức; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với đảng viên, quần chúng trong đơn vị để xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, kiểm sát viên trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần giáo dục, phòng ngừa vi phạm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chấp hành nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên không được làm; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

     Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại haij Đảng các cấp, Đảng bộ cơ sở tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện việc quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương, của Tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", phù hợp với đặc điểm của ngành Kiểm sát và thực tiễn của cơ quan. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên để có bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tích cực lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm góp phần nâng cao đời sống cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặc chẽ giữa công tác giáo dục tư tưởng chính trị với thực hiện công tác chuyên môn, công tác tổ chức, cán bộ và chính sách cán bộ; đoàn kết phấn đấu với quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

Kim ThoaTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang