VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo và cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân xã

Cập nhật: 22-05-2015 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 1898

    Ngày 14/5/2015, VKSND huyện Bình Gia đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân xã Hồng Thái, huyện Bình Gia.

Trưởng đoàn kiểm sát Công bố quyết định


Chủ tịch xã Hồng Thái báo cáo trước đoàn kiểm tra

    Theo kết luận kiểm sát trực tiếp thấy: Uỷ ban nhân dân xã đã nắm và quản lý được số bị án mà địa phương có trách nhiệm quản lý, giám sát, giáo dục; Số bị án đang chấp hành thời gian thử thách tại địa phương đã được UBND xã thường xuyên theo dõi và kịp thời uốn nắn những biểu hiện chưa đúng và tạo điều kiện cho họ được lao động, học tập và hòa nhập cộng đồng. Công an xã đã làm tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo UBND xã thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác thi hành án hình sự. Bên cạnh đó UBND xã vẫn còn có những hạn chế, đó là việc lập hồ sơ để quản lý chưa đầy đủ và chặt chẽ. Một số bản tự nhận xét việc chấp hành án thường kỳ tuy đã có trong hồ sơ nhưng chưa đảm bảo đúng thời gian quy định của pháp luật. Trong kết luận của Viện kiểm sát nhân dân huyện đã kiến nghị UBND xã Hồng Thái cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát giáo dục; có biện pháp khắc phục những thiếu sót, tồn tại để thực hiện nghiêm túc quy định của Luật thi hành án hình sự.

Phạm văn Sơn – VKSND huyện Bình Gia THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang