VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn chủ động trong công tác xác minh điều kiện thi hành án

Cập nhật: 05-06-2014 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 1547

    Thực hiện nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã có nhiều biện pháp tích cực để thực hiện tốt việc kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, chủ động lên kế hoạch trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án đối với các trường hợp không có điều kiện thi hành án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

    Qua rà soát các trường hợp không có điều kiện thi hành án, Viện kiểm sát đã tiến hành trực tiếp xác minh điều kiện thi hành đối với 30 trường hợp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố xác định không có điều kiện thi hành tại các phường: Chi Lăng, Vĩnh Trại, Tam Thanh. Kết quả xác minh trực tiếp, phát hiện 23 hồ sơ vi phạm về thời hạn xác minh điều kiện thi hành án, có 02 hồ sơ thuộc diện chủ động thi hành án đã quá thời hạn tiếp tục xác minh gần một năm nhưng cơ quan thi hành án chưa tổ chức xác minh.

Lãnh đạo Viện KSND thành phố Lạng Sơn nghe bộ phận KSTHADS báo cáo kết quả xác minh

    Qua xác minh tại địa chỉ và trực tiếp đối thoại với người phải thi hành án, có 02 trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng cơ quan thi hành án chưa tiếp tục xác minh. Trong quá trình đối thoại, Viện kiểm sát đã giải thích quyền và nghĩa vụ thi hành, người phải thi hành án đã cam kết thi hành khoản tiền phạt mà Tòa án đã tuyên.

    Với kết quả trực tiếp xác minh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã kiến nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn tổ chức xác minh điều kiện thi hành án đối với các trường hợp đã quá thời hạn xác minh theo quy định tại khoản 5, điều 1, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ; xem xét, xác minh điều kiện thi hành đối với 02 trường hợp có điều kiện thi hành án để đôn đốc và tổ chức thi hành, đồng thời Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đề nghị Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn xác minh những trường hợp không có điều kiện thi hành án để xem xét, lập hồ sơ miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án./.

Kim Thoa THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang