VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự

Cập nhật: 17-11-2020 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 187

      Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, vừa qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Tĩnh Bắc và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Bình.

      Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, nhận thấy: Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, chủ động rà soát, lập hồ sơ báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Bình để đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp cùng cấp ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo đảm bảo quyền lợi của người thi hành án.

Đồng chí Trần Lệnh Hà -Trưởng đoan kiểm sát công bố Kết luận tại cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Bình

      Đối với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Bình đã xây dựng kế hoạch, triển khai đầy đủ, kịp thời quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, các văn bản hướng dẫn thực hiện về thi hành án hình sự tại cộng đồng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân, Công an xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng thi hành án hình sự trên địa bàn. Tuy nhiên qua kiểm tra còn một số thiếu sót, hạn chế như: công tác theo dõi thời hạn chấp hành án và thông báo sắp hết thời gian thử thách cho Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục hồ sơ bàn giao Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Bình cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho người chấp hành án hình sự còn chậm.

Đoàn kiểm sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Tĩnh Bắc

      Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đã chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục sửa chữa đượcThủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Bình rút kinh nghiệm trong thời gian tới./.

Nông Đức Hoài - VKSND huyện Lộc Bìnhhỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang