VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đình Lập và Đồn Biên phòng Bắc Xa

Cập nhật: 13-11-2020 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 185

      Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, trong các ngày 04, 06/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập đã tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đình Lập và kiểm sát trực tiếp việc bắt, tạm giữ hình sự tại Đồn Biên phòng Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

      Tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đình Lập, Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, qua kiểm sát thấy: Cơ bản phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đình Lập đã thực hiện đúng các quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật liên quan, tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm như: tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án chưa đúng quy định, chậm xác minh điều kiện thi hành án. 

Đ/c Hoàng Long - Phó Viện trưởng công bố kết luận tại Chi cục Thi hành án

     Tại Đồn Biên phòng Bắc Xa, qua kiểm sát nhận thấy việc bắt, giữ hình sự của Đồn Biên phòng đảm bảo có căn cứ, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-VKSNDTC-BQP ngày 17/02/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự tại các đồn biên phòng. Các chế độ của người bị tạm giữ được thực hiện tương đối đầy đủ theo quy định; sổ theo dõi ghi chép đầy đủ, hồ sơ cơ bản có đầy đủ tài liệu theo quy định.

      Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế như: Cơ sở giam giữ khi tiếp nhận người bị tạm giữ không lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, lập danh bản, chỉ bản người bị tạm giữ theo quy định tại các khoản 2,3 Điều 16 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Chế độ ở của người bị tạm giữ không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Đ/c Hoàng Long - Phó Viện trưởng Công bố kết luận tại Đồn Biên phòng Bắc Xa

      Kết thúc 02 cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập đã ban hành kết luận, kiến nghị đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đình Lập và Đồn Biên phòng Bắc Xa đề nghị khắc phục những vi phạm còn tồn tại./.

Nông Quang Thịnh - VKSND huyện Đình Lậphỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang