VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Hoạt động Kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 02-06-2020 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 186

      Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Gia theo Kế hoạch số 62/KH-VKS-P8 ngày 27/4/2020. 

Đồng chí Hoàng Văn Hanh – Trưởng Đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

      Qua trực tiếp kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm trong công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Gia như: Phân loại điều kiện thi hành án chưa đúng, chậm xác minh điều kiện thi hành án, chưa có thông báo về quyết định thi hành án; một số sổ sách chưa phản ánh đầy đủ hoạt động thi hành án và một số những tồn tại thiếu sót khác.

      Kết thúc đợt kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự và ban hành kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn khắc phục những vi phạm để thực hiện tốt công tác thi hành án trong thời gian tới./.

Hoàng Quyết Tiến - Phòng 8 VKSND tỉnh Lạng Sơn
THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang