VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc

Cập nhật: 19-03-2020 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 195

      Ngày 13/3/2020, Đoàn kiểm sát do đồng chí Nông Quang Hưng - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Hạt kiểm lâm huyện Cao Lộc về công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

      Qua kiểm sát, nhận thấy Hạt kiểm lâm huyện Cao Lộc đã phân công bộ phận nghiệp vụ thanh tra, pháp chế chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Có sổ sách theo dõi các tố giác, tin báo về tội phạm, tiến hành phân loại nguồn tin về tội phạm và thụ lý đúng thẩm quyền, có lập đầy đủ hồ sơ của các tin báo về tội phạm đang thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc còn để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm như: Sổ thụ lý không đúng mẫu quy định, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố còn chưa thường xuyên, đầy đủ theo quy định…

Đồng chí Nông Quang Hưng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc công bố Kết luận kiểm sát

      Sau khi nghe Đoàn kiểm sát kết luận, Hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc đã nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện, đồng thời chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ khắc phục những vi phạm, thiếu sót, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Nguyễn Thành Luân – VKSND huyện Cao LộcTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang