VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

VKSND tỉnh Lạng Sơn kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự

Cập nhật: 02-12-2019 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 411

      Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, vừa qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Hoàng Văn Hanh – Trưởng Đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

      Qua kiểm sát đã phát hiện một số tồn tại hạn chế như: Chậm xác minh điều kiện thi hành án, hồ sơ uỷ thác chưa có thông báo về thi hành án; số vật chứng còn để tồn đọng chưa lập danh sách thống kê để xử lý theo quy định…

      Qua đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kết luận và kiến nghị yêu cầu Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn sớm khắc phục những tồn tại nêu trên./.

Hoàng Quyết Tiến - Phòng 11, VKSND tỉnh Lạng Sơn
THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang