VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự

Cập nhật: 20-11-2019 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 320

      Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Trần Lệnh Hà – Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình làm Trưởng đoàn, thời điểm kiểm sát từ 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019.

      Sau khi công bố Quyết định 08/QĐ-VKSLB và Kế hoạch số 09/KH-VKSLB ngày 11/10/2019 về việc trực tiếp kiểm sát. Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc lập các loại sổ, theo dõi và quản lý thi hành án; việc ra các quyết định thi hành án, việc phân loại điều kiện thi hành án, ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án; đình chỉ, ủy thác và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án... đặc biệt chú trọng kiểm sát việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án và lập hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án.

Đồng chí Trần Lệnh Hà – Phó Viện trưởng công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

      Nhận thấy: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình về cơ bản đã thực hiện đúng quy định trong công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế như: Chậm tiến hành các hoạt động xác minh điều kiện thi hành án; chậm ra quyết định ủy thác thi hành án; chậm ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản; không thông báo cho người được thi hành án về kết quả xác minh; chưa niêm yết thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh; .

      Quá đó: Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đã ban hành Kết luận và kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên./.

Hoàng Thị Huyền – VKSND huyện Lộc BìnhTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang