VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự

Cập nhật: 17-06-2019 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 224

   Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, vừa qua Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thành lập Đoàn công tác tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án hình sự tại xã Thanh Long và thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Đoàn kiểm sát do đồng chí Phù Trung Tướng – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Lương Đông Hưng – Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng tham gia đoàn công tác.


Đồng chí Phù Trung Tướng công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

   Kết quả kiểm sát thấy: Về cơ bản các đơn vị được kiểm sát đều thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo. Tuy nhiên, qua làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Thanh Long thấy một số hồ sơ chưa có bản tự khai lý lịch của người chấp hành án, tại Ủy ban nhân dân thị trấn Na Sầm có 01 hồ sơ không có Quyết định Ủy thác thi hành án của Tòa án nhân dân nơi ủy thác đến; Việc gửi Quyết định thi hành án đến cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện còn chậm, không đúng theo quy định tại Điều 61 Luật Thi hành án hình sự.

   Kết thúc kế hoạch kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng đã ban hành kết luận, yêu cầu đồng chí Trưởng Công an xã Thanh Long và thị trấn Na Sầm cần chủ động tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ thi hành án hình sự trên địa bàn trong thời gian tới.

Hoàng Văn Quyền – Viện KSND huyện Văn Lãng
THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang