VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án lao động.

Cập nhật: 09-04-2019 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 837

     Căn cứ Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm. Ngày 04/4/2019 Viện KSND thành phố Lạng Sơn phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với vụ án sơ thẩm lao động: “Tranh chấp kỷ luật lao động sa thải”. 

      Phiên tòa do Thẩm phán Hoàng Hải Đoàn làm chủ tọa, thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên tòa sơ thẩm là Kiểm sát viên Vũ Thanh Lịch. Tham dự phiên tòa có sự tham gia của các lãnh đạo Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật (Phòng 10) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn cùng Kiểm sát viên Viện kiểm sát,Thẩm phán của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn.

      Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, người tham gia tố tụng và tham gia hỏi để làm rõ nội dung khởi kiện của đương sự. Căn cứ các tài liệu chứng cứ Tòa án thu thập và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc chấp hành pháp luật tố tụng dân sự của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng và phát biểu về việc giải quyết vụ án được Hội đồng xét xử chấp thuận. Về cơ bản, Kiểm sát viên đã thực hiện tốt Quy chế nghiệp vụ, Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Kiểm sát viên phát biểu tại phiên tòa

      Sau khi phiên tòa kết thúc, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn họp rút kinh nghiệm. Tại cuộc họp, các đồng chí dự phiên tòa đã đóng góp ý kiến trong quá trình xét xử vụ án và Kiểm sát viên đã tự nhận xét những ưu, nhược điểm, tồn tại, hạn chế tại phiên tòa. Đồng chí Nguyễn Thị Khanh - Trưởng phòng 10 đã phát biểu, việc Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn xác định và lựa chọn vụ án trên làm án xét xử rút kinh nghiệm là đúng với tiêu chí, quá trình chuẩn bị phiên tòa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã thực hiện theo đúng quy định tại hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm.

      Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án lao động nêu trên đã giúp cho Kiểm sát viên được phân công kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên tòa tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh tại phiên tòa.

Phạm Văn HưngTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang