VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Các phòng nghiệp vụ

Văn phòng tổng hợp

Cập nhật: 12-03-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 5111

        

Văn phòng tổng hợp hiện có 22 đồng chí (Biên chế: 11 đồng chí; hợp đồng: 11 đồng chí).

Phó Chánh văn phòng: đồng chí Phạm Thu Huyền, Phạm Đăng Bằng

Địa chỉ: Tầng 1, 2, 3, 6 Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.812.155 Chánh văn phòng

02053.815.126 Phó Chánh văn phòng

02053.815.788 Văn thư

02053.716.910 Thống kê, tổng hợpTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang