VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Các phòng nghiệp vụ

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2414

  

     Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (phòng 11) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ tham mưu cho tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án nhân dân; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án Cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

     Tham mưu cho lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi, quản lý, hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự. Tổng hợp những vi phạm của các cơ quan Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thi hành án dân sự để kiến nghị, kháng nghị khắc phục.

     Tập thể phòng 11 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn là đơn vị luôn có sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng, góp phần vào việc thành tích chung của Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn.

     Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí. Phó Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Phúc Bình.

   Địa chỉ: Tầng 6 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

    Điện thoại: 02053 816199THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang