VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Các phòng nghiệp vụ

Phòng khiếu tố (Phòng 12)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2443

   

    Phòng Khiếu tố (phòng 12) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, có chức năng và nhiệm vụ Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;

    Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật;

    Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát; Hướng dẫn chỉ đạo các Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về công tác khiếu tố. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ khiếu tố trong toàn ngành Kiểm sát Lạng Sơn;Tiếp nhận, chuyển và Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm;

    Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí. Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Phi Long

    Địa chỉ: Tầng 1 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

    Điện thoại: 02053 816066 

 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang