VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Các phòng nghiệp vụ

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (phòng 9)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2903

   

        Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự trước đây là phòng Kiểm sát giải quyết các vụ dân sự, kinh doanh thương mại, lao động hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật được chia tách theo Quyết định số 24/QĐ-VKSTC-V9 ngày 03/10/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

     Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự (phòng 9) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có chức năng Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự. Phòng 5 có nhiệm vụ: tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; tham mưu cho tập thể lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới;

     Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình.

     Với biên chế của phòng là 05 đồng chí. Mặc dù khối lượng công việc tương đối lớn, đặc biệt là sau khi Bộ luật tố tụng dân sự 2005 được sửa đổi bổ sung, Viện kiểm sát tham gia 100 % các phiên tòa phúc thẩm, các phiên họp giải quyết việc dân sự nhưng tập thể cán bộ, Kiểm sát viên phòng 5 luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu cho tập thể lãnh đạo Viện ban hành được nhiều văn bản kiến nghị, kháng nghị đối với Tòa án cùng cấp và cấp dưới; kịp thời chỉ đạo Viện Kiểm sát các huyện, thành phố rút kinh nghiệm những vụ án bị cấp phúc thẩm xử sửa, hủy. Với những thành tích trên, 4 năm liên tục đơn vị đươc tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối, năm 2012 phòng 9 vinh dự được tặng Bằng khen của thủ tương chính phủ. 

    Trưởng phòng: đồng chí Mông Thị Mai Phương.

    Địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

    Điện thoại: 02053 816068 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang