VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Các phòng nghiệp vụ

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh ma tuý (phòng 1)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 3079

    Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trị an, an ninh, ma túy (phòng 1) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, được thành lập theo quyết định số ... ngày tháng năm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

    Phòng 1 có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trị án, an ninh, ma túy do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn thụ lý giải quyết.

    Tham mưu tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố về nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc các tội phạm mà phòng được phân công;

    Có trách nhiệm tổng hợp các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, của cơ quan xét xử trong hoạt động xét xử để kiến nghị khắc phục và phòng ngừa các vi phạm pháp luật.

    Tập thể phòng 1 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn là đơn vị luôn có sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng, góp phần vào việc thành tích chung của Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn. 

    Tổng số biên chế hiện có của phòng là 06 đồng chí.

    Trưởng phòng: đồng chí Phạm Duy Lý. Phó trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Tuấn Anh.

    Địa chỉ: Tầng 4 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

    Điện thoại: 02053 816188 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang