VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Các bài báo

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình

Cập nhật: 29-01-2016 | Các bài báo | Lượt xem: 11919

Như đã đưa tin, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20/01 đến ngày 28/01/2016 tại Hà Nội

Theo đó, sau phiên khai mạc, trong hai ngày 22, 23/01/2016, Đại hội đã tiến hành thảo luận các Văn kiện Đại hội XII, đã có 34 ý kiến phát biểu tại Hội trường và 686 ý kiến phát biểu tại đoàn về các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của đại biểu thuộc các Đoàn đại biểu, các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, cơ quan, với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

 

Lễ chào cờ khai mạc Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều ngày 23/01/2016, dưới sự điều hành phiên họp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại hội đã nghe đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Sau phiên họp toàn thể, ngày 24/01/2016, các đại biểu thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nghiên cứu danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cả danh sách chính thức và dự khuyết; tiến hành ứng cử, đề cử thêm nhân sự hoặc xin rút tên ra khỏi Danh sách đề cử…

Chiều 25/01/2016, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Đại hội đã nghe đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội. Đại hội cũng đã tiến hành những nội dung quan trọng của Đại hội, đó là tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu, thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội đã thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Sáng 26/01/2016, dưới sự điều hành phiên họp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII - một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình nghị sự của Đại hội.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Chiều 26/01/2016, dưới sự điều hành phiên họp của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo đó, danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được lựa chọn từ 220 ứng viên được đề cử, trong đó có 199 nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu và 21 nhân sự được Đại hội đề cử bổ sung. Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết được lựa chọn từ 26 ứng viên, trong đó có 22 nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu và 4 trường hợp được đề cử bổ sung tại Đại hội.

 

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
khóa XII

Theo Chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 27/01/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, số 1 đường Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất và đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được sự tín nhiệm rất cao củaBan Chấp hành Trung ương khóa XII và đã được bầu tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII. Ảnh - TTXVN

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư; đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Kết thúc chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng hôm nay, 28/01/2016, tại phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Vinh dự ngành Kiểm sát nhân dân có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSNDTC tiếp tục được Đại hội bầu tái cử Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XII. Đồng thời, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã được bầu vào Ban Bí thư Trung ương.

   


Đồng chí Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24/5/1958; quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; là Phó Giáo sư, Tiến sỹ luật, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI; đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam từ tháng 8/2011 đến nay.

Dưới đây, Trang tin điện tử Kiểm sát Online trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa II, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII:

I. Ủy viên Trung ương chính thức

1. Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng

2. Chu Ngọc Anh - Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ

3. Nguyễn Thúy Anh - Phó Chủ nhiệm Các vấn đề xã hội của QH

4. Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công thương

5. Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

6. Hà Ban - Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ

7. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng VKSNDTC

8. Trương Hòa Bình - Chánh án TANDTC

9. Dương Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

10. Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ

11. Phan Thanh Bình - Giám đốc Đại học quốc gia Hồ Chí Minh

12. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

13. Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

14. Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

15. Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

16. Hà Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH

17. Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

18. Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

19. Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

20. Hoàng Xuân Chiến - Thiếu tướng Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

21. Phạm Minh Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ

22. Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ

23. Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

24. Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

25. Nguyễn Tân Cương - Thiếu tướng - Tư lệnh Quân khu 4

26. Lương Cường - Thượng tướng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN

27. Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

28. Trần Quốc Cường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk

29. Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp TƯ

30. Phan Việt Cường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam

31. Nguyễn Xuân Cường - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

32. Nguyễn Văn Danh - Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

33. Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

34. Lê Diễn - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

35. Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn

36. Đào Ngọc Dung - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ

37. Nguyễn Chí Dũng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư

38. Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Xây dựng

39. Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Tài chính

40. Mai Tiến Dũng - Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam

41. Trần Trí Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

42. Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính TƯ

43. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH

44. Lê Xuân Duy - Thiếu tướng - Phó Tư lệnh Quân khu 2

45. Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TƯ

46. Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ

47. Huỳnh Thành Đạt - Phó GĐ thường trực Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

48. Nguyễn Khắc Định - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

49. Trần Đơn - Trung tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

50. Phan Văn Giang - Trung tướng - Tư lệnh Quân khu 1

51. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

52. Phạm Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Xây dựng

53. Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

54. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

55. Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ

56. Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của QH

57. Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng Chính phủ

58. Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

59. Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội

60. Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

61. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH

62. Bùi Thị Minh Hoài - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ

63. Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Đồng Tháp

64. Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế TƯ

65. Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan TƯ

66. Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Viettel

67. Lữ Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

68. Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

69. Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum

70. Đinh Thế Huynh - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

71. Lê Minh Hưng - Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng

72. Thuận Hữu - Tổng Biên tập báo Nhân dân

73. Lê Minh Khái - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

74. Nguyễn Đình Khang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

75.Trần Việt Khoa - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng

76. Điểu Kré - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông

77. Nguyễn Thế Kỷ - Phó Ban Tuyên giáo TƯ

78. Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

79. Tô Lâm - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

80. Chẩu Văn Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang

81. HầuA Lềnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc

82. Ngô Xuân Lịch - Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN

83. Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

84. Lê Thành Long - Thứ trưởng Bộ Tư pháp

85. Nguyễn Đức Lợi - Tổng Giám đốc TTXVN

86. Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

87. Võ Minh Lương - Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7

88. Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội

89. Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế

90. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH

91. Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

92. Trần Thanh Mẫn- Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN

93. Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ

94. Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình VN

95. Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm và khoa học VN

96. Lại Xuân Môn - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam

97. Giàng Páo Mỷ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

98. Phạm Hoài Nam - Chuẩn đô đốc - Tư lệnh Quân chủng Hải quân

99. Nguyễn Phương Nam - Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN

100. Bùi Văn Nam - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

101. Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương

102. Nguyễn Văn Nên - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

103. Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

104. Nguyễn Thị Kim Ngân- Phó Chủ tịch Quốc hội

105. Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

106. Trương Quang Nghĩa - Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ

107. Nguyễn Trọng Nghĩa - Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN

108. Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQG Hà Nội

109. Nguyễn Thiện Nhân- Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN

110. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

111. Đoàn Hồng Phong - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

112. Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM

113. Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch QH

114. Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

115. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng QH

116. Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ

117. Võ Văn Phuông - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

118. Trần Quang Phương - Trung tướng, Chính uỷ Quân khu 5

119. Trần Đại Quang - Đại tướng, Bộ trưởng Công an

120. Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình

121. Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

122. Trần Lưu Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

123. Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà

124. Hoàng Bình Quân - Trưởng Ban Đối ngoại TƯ

125. Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long an

126. Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

127. Vũ Hải Sản - Thiếu tướng - Tư lệnh Quân khu 3

128. Phan Văn Sáu - Phó Trưởng Ban Kinh tế TƯ

129. Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

130. Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

131. Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm UB đối ngoại của Quốc hội

132. Trần Văn Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

133. Thào Xuân Sùng - Phó trưởng Ban Dân vận TƯ

134. Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

135. Lê Vĩnh Tân - Thứ trưởng Bộ Nội vụ

136. Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

137. Vũ Hồng Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

138. Lâm Thị Phương Thanh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

139. Trần Sỹ Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

140. Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

141. Phạm Viết Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không VN

142. Lê Văn Thành - Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

143. Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an

144. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ GTVT

145. Huỳnh Chiến Thắng - Thiếu tướng - Chính uỷ Quân khu 4

146. Sơn Minh Thắng - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

147. Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN

148. Nguyễn Văn Thể - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

149. Nguyễn Ngọc Thiện - Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch

150. Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng

151. Lê Thị Thủy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang