VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Các bài báo

Công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 đạt được nhiều thành tích nổi bật

Cập nhật: 30-12-2019 | Các bài báo | Lượt xem: 1057

Năm 2019, với khí thế phấn khởi, quyết tâm thi đua sôi nổi và được sự chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kịp thời nên các phong trào thi đua của toàn ngành Kiểm sát đã đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Đã xuất hiện nhiều tấm gương thi đua tiêu biểu, nhiều sáng kiến, giải pháp hay được áp dụng; nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đã tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu được quy định trong các Nghị quyết của Quốc hội và của Ngành.

 

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 22 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019

 

Trong năm 2019, công tác khen thưởng đã được lãnh đạo VKSND các cấp, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thực hiện kịp thời nên đã động viên và khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích, thi đua lập nhiều thành tích mới, đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác, tạo khí thế cho phong trào thi đua.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Viện trưởng VKSND tối cao trình Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" cho 22 tập thể, Viện trưởng VKSND tối cao tặng "Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân" cho 62 tập thể; tặng "Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” cho 277 tập thể; tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 83 tập thể các đơn vị cấp Vụ, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh; 196 tập thể cấp phòng, khoa, VKSND cấp huyện và 1.183 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 89 tập thể VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp cao, các đơn vị cấp Vụ và 33 tập thể cấp phòng của VKSND tối cao; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành KSND” cho 251 cá nhân; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 161 cá nhân của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành đã trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của các đơn vị trong toàn Ngành, trong đó: Đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại cho 18 tập thể, 22 cá nhân; đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể, 17 cá nhân; đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 04 cá nhân. 

Quyết định thưởng tiền cho 01 cá nhân được Thủ tưởng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 09 tập thể, 13 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 19 tập thể, 23 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động do đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. 

Đặc biệt, để chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI năm 2020 và lựa chọn, hướng dẫn 04 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đề nghị xét, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Trong năm 2020, để phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Viện trưởng VKSND tối cao xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của ngành KSND như sau: “Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm qua 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân; khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất và thực sự tạo động lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X”. Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu toàn Ngành nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sau khi tổng kết công tác đánh giá kết quả đạt được trong năm 2019, thông báo, quán triệt Chỉ thị công tác năm 2020 của ngành KSND; Hội nghị đã công bố các quyết định thi đua khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Danh sách 22 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

1. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế;

2. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ;

3. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;

4. Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự;

5. Vụ pháp chế và quản lý khoa học;

6. Vụ Thi đua - Khen thưởng;

7. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

8. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

9. Tạp chí Kiểm sát;

10. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

11. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

12. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; 

15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định;

16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá;

17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;

18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;

19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;

21. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang;

22. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Nguồn: https://kiemsat.vn/cong-tac-thi-dua-khen-thuong-cua-nganh-kiem-sat-nhan-dan-nam-2019-dat-duoc-nhieu-thanh-tich-noi-bat-56326.htmlTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang