VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Các bài báo

Triển khai thực hiện chứng thư số, chữ ký số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Cập nhật: 26-04-2019 | Các bài báo | Lượt xem: 748

Ngày 25/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến toàn Ngành giới thiệu về công tác quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ ký số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ; các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Kế toán trưởng, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Hà Nội đến hơn 800 điểm cầu trong toàn Ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền và đồng chí Đinh Quang Huy, cán bộ Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ; tổng quan về công tác xác thực, bảo mật, giám sát an ninh mạng của ngành Cơ yếu; tổng quan về chữ ký số và ứng dụng chữ ký số; các quy định của pháp luật về chữ ký số; công tác quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng để xác thực thông tin, chứng thực chữ ký số, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử; tình hình triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước; Demo bộ công cụ ký số trên tài liệu điện tử.

Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao Trần Văn Trung phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền giới thiệu về chứng thực số và chữ ký số

Việc ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng là nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, từ đó thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước; đổi mới phương thức, lề lối làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành công tác nghiệp vụ, giảm chi phí giấy tờ, hồ sơ.

Đồng chí Đinh Quang Huy, cán bộ Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin,

Ban Cơ yếu Chính phủ giới thiệu ứng dụng, demo hệ thống chứng thư số, chữ ký số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số vào công việc là nhiệm vụ bắt buộc, cần phải triển khai trong toàn Ngành nhằm từng bước xây dựng thành công Chính phủ điện tử. Đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Quảng đề nghị thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc triển khai chứng thư số, chữ ký số trong đơn vị; đồng thời khẩn trương, tích hợp chứng thư số, chữ ký số vào các phần mềm trong đơn vị, từ đó tổ chức triển khai thực hiện chứng thư số và chữ ký số thống nhất trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Thống kê tội phạm (Cục 2) tiếp tục phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số, chữ ký số cho cán bộ; tập huấn sử dụng phần mềm trong toàn Ngành; tích hợp chứng thư số, chữ ký số vào 03 phần mềm Thống kê, Chỉ đạo điều hành, Kế toán tài chính của Ngành.

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang