VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Cập nhật: 13-08-2019 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 2668

Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) Xem thêm

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Cập nhật: 13-08-2019 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 2716

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) Xem thêm

Luật Thi hành án hình sư (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Luật Thi hành án hình sư (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Cập nhật: 13-08-2019 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 2534

Luật Thi hành án hình sư (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) Xem thêm

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Cập nhật: 12-07-2019 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1914

Toàn văn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước: Xem thêm

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật luật sư

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật luật sư

Cập nhật: 11-04-2019 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 3074

       Xem thêm

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

Cập nhật: 07-06-2018 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 3002

          Xem thêm

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo

Cập nhật: 07-06-2018 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 4144

  HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2018/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018 Xem thêm

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP  ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết  việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản;  trình tự, thủ tục

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục

Cập nhật: 07-06-2018 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 3859

         Xem thêm

Quy chế phối hợp giữa Bộ tư pháp, Bộ công an, Bộ quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định tư pháp

Quy chế phối hợp giữa Bộ tư pháp, Bộ công an, Bộ quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định tư pháp

Cập nhật: 25-05-2018 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 4740

            Xem thêm

Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với  cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Cập nhật: 25-05-2018 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 2709

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang