VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Cập nhật: 10-03-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 846

Có hiệu lực từ 01/7/2020 Xem thêm

Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019

Cập nhật: 03-03-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1061

Có hiệu lực từ 01/7/2020 Xem thêm

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Cập nhật: 03-03-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1395

Có hiệu lực từ 01/7/2020 Xem thêm

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019

Cập nhật: 03-03-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 802

Có hiệu lực từ 10/01/2020 Xem thêm

Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân

Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân

Cập nhật: 17-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1524

    Xem thêm

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2020

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2020

Cập nhật: 14-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1618

    Xem thêm

Hướng dẫn công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp năm 2020

Hướng dẫn công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp năm 2020

Cập nhật: 14-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1274

       Xem thêm

Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2020

Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2020

Cập nhật: 13-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1123

    Xem thêm

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong ngành Kiểm sát nhân dân

Cập nhật: 13-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1732

    Xem thêm

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2020

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2020

Cập nhật: 09-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 4441

    Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang