VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Hướng dẫn công tác hợp tác pháp chế và cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Hướng dẫn công tác hợp tác pháp chế và cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Cập nhật: 09-02-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 741

    Xem thêm

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021

Cập nhật: 28-01-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 706

    Xem thêm

Chương trình công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

Chương trình công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

Cập nhật: 21-01-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1141

    Xem thêm

Luật Thanh niên

Luật Thanh niên

Cập nhật: 04-01-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 604

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Xem thêm

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cập nhật: 25-12-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 803

    Xem thêm

Luật Thỏa thuận quốc tế

Luật Thỏa thuận quốc tế

Cập nhật: 25-12-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 476

    Xem thêm

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Cập nhật: 25-12-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1553

    Xem thêm

Góp ý dự thảo Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự

Góp ý dự thảo Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự

Cập nhật: 15-09-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1833

    Xem thêm

Hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ

Hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ

Cập nhật: 26-08-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 674

     Xem thêm

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân

Cập nhật: 06-08-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 880

    Ngày 04/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1180/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang