VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

Thông báo

Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Cập nhật: 17-12-2020 | Thông báo | Lượt xem: 2000

Ban hành theo Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 07/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Xem thêm

Thông báo về việc công bố đường dây nóng, địa chỉ email tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thông báo về việc công bố đường dây nóng, địa chỉ email tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công

Cập nhật: 30-09-2020 | Thông báo | Lượt xem: 1200

Thông báo về việc công bố đường dây nóng, địa chỉ email tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công Xem thêm

V/v chủ động phòng chống dịch Covid-19 và cài đặt ứng dụng Bluezone

V/v chủ động phòng chống dịch Covid-19 và cài đặt ứng dụng Bluezone

Cập nhật: 05-08-2020 | Thông báo | Lượt xem: 1336

V/v chủ động phòng chống dịch Covid-19 và cài đặt ứng dụng Bluezone Xem thêm

Cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2020

Cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2020

Cập nhật: 20-07-2020 | Thông báo | Lượt xem: 1569

    Xem thêm

Thông báo về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Thông báo về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 23-09-2019 | Thông báo | Lượt xem: 3099

Thông báo về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Xem thêm

Thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật: 16-09-2019 | Thông báo | Lượt xem: 3970

Thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Xem thêm

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ cơ quan

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ cơ quan

Cập nhật: 02-08-2019 | Thông báo | Lượt xem: 2946

          Xem thêm

Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Cập nhật: 21-08-2018 | Thông báo | Lượt xem: 3659

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ¯¯¯¯¯¯                          CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: 370/TB-VKSTC                         Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018 Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang