VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

Thông báo

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021

Cập nhật: 04-06-2021 | Thông báo | Lượt xem: 491

    Xem thêm

Giới thiệu, cài đặt App điện tử về sách pháp luật và các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Tư pháp

Giới thiệu, cài đặt App điện tử về sách pháp luật và các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Tư pháp

Cập nhật: 04-06-2021 | Thông báo | Lượt xem: 578

Giới thiệu, cài đặt App điện tử về sách pháp luật và các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Tư pháp Xem thêm

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021

Cập nhật: 04-06-2021 | Thông báo | Lượt xem: 514

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021 Xem thêm

Văn  bản hợp nhất số 01/VBHN-VKSTC ngày 17/5/2021 về công tác thi đua, khen thưởng

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VKSTC ngày 17/5/2021 về công tác thi đua, khen thưởng

Cập nhật: 21-05-2021 | Thông báo | Lượt xem: 714

    Xem thêm

Triển khai việc xét tặng Danh hiệu "Công dân Lạng Sơn ưu tú" lần thứ nhất - năm 2021

Triển khai việc xét tặng Danh hiệu "Công dân Lạng Sơn ưu tú" lần thứ nhất - năm 2021

Cập nhật: 18-05-2021 | Thông báo | Lượt xem: 629

    Xem thêm

Phát động đợt thi đua tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phát động đợt thi đua tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật: 12-05-2021 | Thông báo | Lượt xem: 711

   Xem thêm

Tăng cường tuyên truyền giới thiệu gương điển hình tiên tiến

Tăng cường tuyên truyền giới thiệu gương điển hình tiên tiến

Cập nhật: 08-04-2021 | Thông báo | Lượt xem: 654

    Xem thêm

Phát động phong trào thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

Phát động phong trào thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 02-02-2021 | Thông báo | Lượt xem: 739

    Xem thêm

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật: 01-02-2021 | Thông báo | Lượt xem: 960

    Xem thêm

Triển khai Kế hoạch, Chỉ thị phát động thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

Triển khai Kế hoạch, Chỉ thị phát động thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 22-01-2021 | Thông báo | Lượt xem: 777

    Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang