VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

Thông báo

V/v đôn đốc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

V/v đôn đốc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Cập nhật: 23-07-2021 | Thông báo | Lượt xem: 481

V/v đôn đốc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII Xem thêm

Hướng dẫn kiểm sát đặc xá và tăng cường phòng, chống dịch Covid

Hướng dẫn kiểm sát đặc xá và tăng cường phòng, chống dịch Covid

Cập nhật: 16-07-2021 | Thông báo | Lượt xem: 437

    Xem thêm

Cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Cập nhật: 14-07-2021 | Thông báo | Lượt xem: 436

    Xem thêm

V/v triển khai Hướng dẫn một số nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

V/v triển khai Hướng dẫn một số nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

Cập nhật: 08-07-2021 | Thông báo | Lượt xem: 506

V/v triển khai Hướng dẫn một số nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân Xem thêm

V/v triển khai Quyết định điều chỉnh, bổ sung Thể lệ Cuộc thi ảnh "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát"

V/v triển khai Quyết định điều chỉnh, bổ sung Thể lệ Cuộc thi ảnh "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát"

Cập nhật: 07-07-2021 | Thông báo | Lượt xem: 479

V/v triển khai Quyết định điều chỉnh, bổ sung Thể lệ Cuộc thi ảnh "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát" Xem thêm

Triển khai phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2011)

Triển khai phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2011)

Cập nhật: 02-07-2021 | Thông báo | Lượt xem: 1130

Triển khai phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2011) Xem thêm

Triển khai Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Triển khai Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Cập nhật: 24-06-2021 | Thông báo | Lượt xem: 590

    Xem thêm

Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSNDTC về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSNDTC về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Cập nhật: 16-06-2021 | Thông báo | Lượt xem: 607

       Xem thêm

Thực hiện cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 04-06-2021 | Thông báo | Lượt xem: 616

    V/v đôn đốc thực hiện cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Xem thêm

V/V cài đặt và sử dụng ứng dụng i-speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam

V/V cài đặt và sử dụng ứng dụng i-speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam

Cập nhật: 04-06-2021 | Thông báo | Lượt xem: 532

V/V cài đặt và sử dụng ứng dụng i-speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang