VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

Thông báo

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

Cập nhật: 07-06-2018 | Thông báo | Lượt xem: 908

          Xem thêm

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo

Cập nhật: 07-06-2018 | Thông báo | Lượt xem: 1187

  HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2018/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018 Xem thêm

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP  ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết  việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản;  trình tự, thủ tục

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục

Cập nhật: 07-06-2018 | Thông báo | Lượt xem: 1060

         Xem thêm

Quy chế phối hợp giữa Bộ tư pháp, Bộ công an, Bộ quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định tư pháp

Quy chế phối hợp giữa Bộ tư pháp, Bộ công an, Bộ quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định tư pháp

Cập nhật: 25-05-2018 | Thông báo | Lượt xem: 1225

            Xem thêm

Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với  cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Cập nhật: 25-05-2018 | Thông báo | Lượt xem: 1176

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 Xem thêm

Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Cập nhật: 25-05-2018 | Thông báo | Lượt xem: 1044

           Xem thêm

Tài liệu tập huấn về công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Tài liệu tập huấn về công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Cập nhật: 01-08-2016 | Thông báo | Lượt xem: 6420

    Xem thêm

Tài liệu hội nghị tập huấn công tác Thống kê và Công nghệ thông tin năm 2016

Tài liệu hội nghị tập huấn công tác Thống kê và Công nghệ thông tin năm 2016

Cập nhật: 25-07-2016 | Thông báo | Lượt xem: 5797

    Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam

Cập nhật: 27-06-2016 | Thông báo | Lượt xem: 7319

    Xem thêm

Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của V12

Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của V12

Cập nhật: 22-02-2016 | Thông báo | Lượt xem: 10073

    Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang