VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

Thông báo

Thông báo Thi tuyển công chức ngành Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Thông báo Thi tuyển công chức ngành Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Cập nhật: 16-08-2019 | Thông báo | Lượt xem: 167

Thông báo Thi tuyển công chức ngành Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn năm 2019 Xem thêm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2019)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2019)

Cập nhật: 13-08-2019 | Thông báo | Lượt xem: 55

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2019) Xem thêm

Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Cập nhật: 13-08-2019 | Thông báo | Lượt xem: 49

Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) Xem thêm

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Cập nhật: 13-08-2019 | Thông báo | Lượt xem: 60

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) Xem thêm

Luật Thi hành án hình sư (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Luật Thi hành án hình sư (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Cập nhật: 13-08-2019 | Thông báo | Lượt xem: 127

Luật Thi hành án hình sư (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) Xem thêm

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ cơ quan

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ cơ quan

Cập nhật: 02-08-2019 | Thông báo | Lượt xem: 134

          Xem thêm

Phát động cuộc thi "Chân dung cán bộ kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên"

Phát động cuộc thi "Chân dung cán bộ kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên"

Cập nhật: 24-04-2019 | Thông báo | Lượt xem: 435

        Xem thêm

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật luật sư

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật luật sư

Cập nhật: 11-04-2019 | Thông báo | Lượt xem: 575

       Xem thêm

Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Cập nhật: 21-08-2018 | Thông báo | Lượt xem: 1021

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ¯¯¯¯¯¯                          CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: 370/TB-VKSTC                         Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018 Xem thêm

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

Cập nhật: 07-06-2018 | Thông báo | Lượt xem: 875

          Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang