VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

Thông báo

Phát động phong trào thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

Phát động phong trào thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 02-02-2021 | Thông báo | Lượt xem: 81

    Xem thêm

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật: 01-02-2021 | Thông báo | Lượt xem: 187

    Xem thêm

Triển khai Kế hoạch, Chỉ thị phát động thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

Triển khai Kế hoạch, Chỉ thị phát động thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 22-01-2021 | Thông báo | Lượt xem: 128

    Xem thêm

Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Cập nhật: 17-12-2020 | Thông báo | Lượt xem: 423

Ban hành theo Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 07/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Xem thêm

Thông báo về việc công bố đường dây nóng, địa chỉ email tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thông báo về việc công bố đường dây nóng, địa chỉ email tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công

Cập nhật: 30-09-2020 | Thông báo | Lượt xem: 422

Thông báo về việc công bố đường dây nóng, địa chỉ email tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công Xem thêm

V/v chủ động phòng chống dịch Covid-19 và cài đặt ứng dụng Bluezone

V/v chủ động phòng chống dịch Covid-19 và cài đặt ứng dụng Bluezone

Cập nhật: 05-08-2020 | Thông báo | Lượt xem: 637

V/v chủ động phòng chống dịch Covid-19 và cài đặt ứng dụng Bluezone Xem thêm

Cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2020

Cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2020

Cập nhật: 20-07-2020 | Thông báo | Lượt xem: 671

    Xem thêm

Thông báo về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Thông báo về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 23-09-2019 | Thông báo | Lượt xem: 2323

Thông báo về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Xem thêm

Thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật: 16-09-2019 | Thông báo | Lượt xem: 2264

Thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Xem thêm

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ cơ quan

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ cơ quan

Cập nhật: 02-08-2019 | Thông báo | Lượt xem: 1897

          Xem thêmhỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang