VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Hướng dẫn cách tính thù lao cho Luật sư

Hướng dẫn cách tính thù lao cho Luật sư

Cập nhật: 21-01-2015 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 15399

    Ngày 12/12/2014, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 191/2014/TTLT-BTC-BTP, hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho Luật sư trong trường hợp Luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Theo đó, ngày làm việc của Luật sư được tính trên cơ sở 8 giờ làm việc, mức thù lao chi trả cho 01 ngày làm việc của Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu là 0,4 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Trường hợp, luật sư làm việc trong nhiều ngày nhưng mỗi ngày thực hiện không đủ 08 giờ thì số ngày làm việc của Luật sư được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế, được tính như sau: Xem thêm

Quy định mới về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

Quy định mới về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

Cập nhật: 31-10-2014 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 9850

    Ngày 07/7/2014, Bộ Công an ban hành Thông tư số 28/2014/TT-BCA, quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Để nâng cao chất lượng thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra, Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn giới thiệu những nội dung chính của Thông tư, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến quan hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát, quan hệ giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên để bạn đọc tham khảo, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Xem thêm

Những điểm mới của Điều 92, Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài  sản, thẩm định giá tài sản và Thông tư Hướng dẫn thi hành

Những điểm mới của Điều 92, Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản và Thông tư Hướng dẫn thi hành

Cập nhật: 25-06-2014 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 8197

    Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 12 đã ban hành Luật số 65/2011/QH12 ngày 29/3/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự. trong đó có Điều 92 về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản. Điểm mới được sửa đổi, bổ sung gồm có: Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang