VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Nghị quyết Hướng dẫn tha tù trước hạn có điều kiện

Nghị quyết Hướng dẫn tha tù trước hạn có điều kiện

Cập nhật: 25-05-2018 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 649

              Ngày 24/4/2018, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thông qua Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP – hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha  tù trước thời hạn có điều kiện. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 6 năm 2018. Xem thêm

Quy định mới về việc phạm nhân gặp người thân

Quy định mới về việc phạm nhân gặp người thân

Cập nhật: 23-03-2018 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 933

   Thông tư số 07/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 của Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và điện thoại với thân nhân. Xem thêm

 	Hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng

Hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng

Cập nhật: 06-02-2018 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 994

     Ngày 22/12/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất ban hành Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TATC-BCA-BQP, (thay thế Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSTC-BCA-TATC ngày 27/8/2010) quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Xem thêm

Một số vấn đề cơ bản có liên quan đến phòng chống tội phạm về ma túy ở Việt Nam

Một số vấn đề cơ bản có liên quan đến phòng chống tội phạm về ma túy ở Việt Nam

Cập nhật: 17-05-2017 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1286

     Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm về ma túy, xin được tổng hợp một số vấn đề có liên quan để bạn đọc và các đồng nghiệp tham khảo. Xem thêm

Yêu cầu đối với phiên tòa rút kinh nghiệm

Yêu cầu đối với phiên tòa rút kinh nghiệm

Cập nhật: 21-04-2017 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 950

     Ngày 30/3/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Xem thêm

Tội phạm kinh tế và môi trường trong  Bộ Luật hình sự năm 2015

Tội phạm kinh tế và môi trường trong Bộ Luật hình sự năm 2015

Cập nhật: 05-05-2016 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 9805

     Bộ luật hình sự năm 2015 được Quốc Hội khoá XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016; gồm 26 chương 426 điều, với nhiều nội dung đổi mới về vấn đề tội phạm và hình phạt, trong đó có nhóm tội phạm về quản lý kinh tế và nhóm tội phạm về môi trường, cụ thể là: Xem thêm

Những vấn đề cần biết về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Những vấn đề cần biết về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật: 14-04-2016 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 9252

   Ngày 14/01/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016 - đây thực sự là ngày hội của toàn dân, bầu ra những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân cả nước. Xem thêm

Một số điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Một số điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Cập nhật: 04-01-2016 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 12484

     Ngày 20/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 và có nhiều điểm mới so với Luật Bảo hiểm xã hội 2006. Nội dung bài viết này xin được điểm qua một số nội dung quy định mới của Luật để bạn đọc tham khảo: Xem thêm

Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Viện kiểm sát, Tòa án và Ủy ban nhân dân trong hoạt động thi hành án dân sự.

Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Viện kiểm sát, Tòa án và Ủy ban nhân dân trong hoạt động thi hành án dân sự.

Cập nhật: 03-07-2015 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 13312

   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2008 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 (sau đây gọi tắt là Luật số 64/2014/QH13) với khá nhiều nội dung mới cần được triển khai để thống nhất thực hiện trong thời gian tới. Luật đã sửa đổi, bổ sung 55/183 điều so với Luật Thi hành án dân sự năm 2008, trong đó sửa đổi 47 điều, bãi bỏ 06 điều (các Điều 32, 33, 34, 51, 138 và 139) và bãi bỏ một phần của 02 điều (điểm b khoản 1 Điều 163, khoản 3 và khoản 4 Điều 179) của Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Đồng thời Luật số 64/2014/QH13 cũng đã bổ sung 03 điều (Điều 7a, 7b và Điều 44a). Xem thêm

Hướng dẫn cách tính thù lao cho Luật sư

Hướng dẫn cách tính thù lao cho Luật sư

Cập nhật: 21-01-2015 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 15198

    Ngày 12/12/2014, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 191/2014/TTLT-BTC-BTP, hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho Luật sư trong trường hợp Luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Theo đó, ngày làm việc của Luật sư được tính trên cơ sở 8 giờ làm việc, mức thù lao chi trả cho 01 ngày làm việc của Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu là 0,4 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Trường hợp, luật sư làm việc trong nhiều ngày nhưng mỗi ngày thực hiện không đủ 08 giờ thì số ngày làm việc của Luật sư được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế, được tính như sau: Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang