VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

Kiểm sát viên viết

Những vấn đề lưu ý khi kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Những vấn đề lưu ý khi kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Cập nhật: 26-09-2019 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 518

      Kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự là một trong những hoạt động nghiệp vụ quan trọng của Kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát hồ sơ đang thi hành án và hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án, nhằm đảm bảo cho bản án, quyết định của Tòa án được cơ quan, tổ chức và công dân tôn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh. Xem thêm

Bàn về kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân

Bàn về kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân

Cập nhật: 19-08-2019 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 516

      Kiểm sát bản án, quyết định giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo quy định khoản 5 Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và khoản 8 Điều 4 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao gọi tắt là Quy chế 364). Xem thêm

Nhận diện một số dạng vi phạm của cấp sơ thẩm dẫn đến cấp phúc thẩm sửa, hủy bán án sơ thẩm hình sự - Giải pháp, khắc phục

Nhận diện một số dạng vi phạm của cấp sơ thẩm dẫn đến cấp phúc thẩm sửa, hủy bán án sơ thẩm hình sự - Giải pháp, khắc phục

Cập nhật: 12-08-2019 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 466

      Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tỉ lệ các vụ án có vi phạm dẫn đến cấp phúc thẩm sửa, hủy bản án sơ thẩm hình sự có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị. Để nâng cao hiệu quả và giảm tỷ lệ án bị sửa, hủy, chúng tôi nêu một số dạng vi phạm trong công tác này và đưa ra một số giải pháp như sau. Xem thêm

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp trong kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp trong kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình

Cập nhật: 08-08-2019 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 656

      Kiểm sát việc giải quyết các vụ,việc dân sự, hôn nhân và gia đình (HNGĐ) là một trong các công tác thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nhằm đảm bảo việc giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐcó căn cứ, kịp thời, đúng pháp luật.  Xem thêm

Giải pháp tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị trong kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Giải pháp tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị trong kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Cập nhật: 05-08-2019 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 562

    Kháng nghị, kiến nghị trong công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, THAHC) được quy định tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014; Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung 2014; Luật Tố tụng hành chính; Quy chế Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  Xem thêm

Kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

Kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

Cập nhật: 11-06-2019 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 412

      Viện Kiểm sát nhân dân là cơ quan có chức năng Kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam. Có thể nói,công tác tạm giữ, tạm giam là một trong nhữngnhiệm vụ quan trọng trong hoạt động tư pháp, đảm bảo cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự được thực hiện theo trình tự thủ tục tố tụng hình sự. Trong đó, việc tạm giữ, tạm giam là các biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự, việc áp dụng các biện pháp đó mục đích để ngăn chặn khả năng gây khó khăn cho hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng từ phía bị can, bị cáo; ngăn chặn khả năng tiếp tục phạm tội của bị can, bị cáo. Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện KSND năm 2014, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Quy chế, Chỉ thị, kế hoạch công tác của Viện kiểm sát tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn và văn bản có liên quan khác. Viện kiểm sát phải thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, kịp thời phát hiện những thiếu sót vi phạm để ban hành Kiến nghị, Kháng nghị nhằm đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Xem thêm

Kinh nghiệm trong việc đề ra yêu cầu điều tra và phối hợp với Điều tra viên để thực hiện Bản yêu cầu điều tra

Kinh nghiệm trong việc đề ra yêu cầu điều tra và phối hợp với Điều tra viên để thực hiện Bản yêu cầu điều tra

Cập nhật: 30-05-2019 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 760

Đề ra yêu cầu điều tra là một quyền năng pháp lý quan trọng và cơ bản của Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 42, khoản 6 Điều 165 Bộ luật Tố tụng hình sự; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngày 19/10/2018 của liên ngành trung ương; Quy chế số 03/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017, Quy chế 169/QĐ-VKSTC ngày 02/5/2018 và Quy chế số 170/QĐ-VKSTC ngày 02/5/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Xem thêm

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng với công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng với công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm

Cập nhật: 15-05-2019 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 523

      Kiến nghị là một quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm khắc phục những vi phạm pháp luật của cơ quan tư pháp; những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Xem thêm

Một số vấn đề cần lưu ý khi đề ra yêu cầu điều tra

Một số vấn đề cần lưu ý khi đề ra yêu cầu điều tra

Cập nhật: 12-04-2019 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 885

      Chúng ta đều biết rằng, việc đề ra yêu cầu điều tra là một yêu cầu bắt buộc đối với các Kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ án hình sự, đây là quyền hạn theo tố tụng và cũng là trách nhiệm pháp lý của các Kiểm sát viên được quy định tại Điều 42 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 26 Quy chế công tác THQCT, KSĐT; Yêu cầu điều tra có ý nghĩa định hướng, tác động đối với Cơ quan điều tra để đảm bảo cho hoạt động điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ được đầy đủ, khách quan, qua đó vụ án được giải quyết đúng đắn, toàn diện và triệt để, hạn chế cũng như khắc phục được việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Xem thêm

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện Lộc Bình

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện Lộc Bình

Cập nhật: 23-10-2018 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 1155

Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình là công tác thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân (KSND), nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án kịp thời, đúng pháp luật. Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục sơ thẩm trên địa bàn huyện Lộc Bình đã được Viện KSND huyện Lộc Bình thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác kiểm sát không ngừng được nâng cao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Viện KSND huyện Lộc Bình đã kiểm sát chặt chẽ, kịp thời 100% vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình Tòa án thụ lý, kiểm sát 100% bản án, quyết định giải quyết vụ án do Tòa án ban hành gửi cho Viện kiểm sát. Hiệu quả công tác kiểm sát đã góp phần bảo đảm tỷ lệ giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình luôn trên 80% (năm 2016 tỷ lệ này là 116/138=84,1%, năm 2017 là 133/153=86,9% và 10 tháng đầu năm 2018 là 135/164=82,3%). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại nhất định. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đôi khi vẫn chưa phát hiện được hết các vi phạm, thiếu sót của Tòa án để tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Viện thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật. Một số báo cáo đề xuất giải quyết vụ án còn sơ sài, chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án và nắm vững quy định của pháp luật nên không phát hiện được vi phạm nghiêm trọng của Tòa án dẫn đến tình trạng án bị cấp trên hủy, sửa vẫn còn dù đã có chiều hướng giảm (năm 2016 án bị cấp trên hủy, sửa là 05 vụ thì năm 2017 là 02 vụ và 10 tháng đầu năm 2018 là 01 vụ). Ngoài ra, tình trạng gửi phiếu kiểm sát bản án, quyết định sơ thẩm lên cấp trên không kịp thời dẫn đến quá thời hạn kháng nghị của Viện KSND cấp tỉnh vẫn còn, số phiên tòa rút kinh nghiệm được lựa chọn và tổ chức còn ít… Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang