VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Giới thiệu

Các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đương nhiệm:

Đồng chí Viện trưởng Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên

 

Đồng chí phó Viện trưởng Nông Văn Quảng


THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang