VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Giới thiệu

Đồng chí Viện trưởng Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên

Đồng chí phó Viện trưởng Nguyễn Hoàng Hải

Đồng chí phó Viện trưởng Mã Văn Giang

Đồng chí phó Viện trưởng Nông Văn Quảng


THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Ms Kim Thoa

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang