VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

Các phòng nghiệp vụ

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Cập nhật: 14-03-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2279

    Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-VKSTC-V9 ngày 18/01 /2013 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tối cao trên cơ sở chia tách Văn phòng tổng hợp và Thống kê tội phạm. Xem thêm

phòng 12

phòng 12

Cập nhật: 12-03-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 1973

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động (phòng 12) được thành lập từ tháng 10 năm 2012, trên cơ sở chia tách phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật theo Quyết định số 24/QĐ-VKSTC-V9 ngày 03/10/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Xem thêm

Văn phòng tổng hợp

Văn phòng tổng hợp

Cập nhật: 12-03-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2530

1 Xem thêm

Phòng phúc thẩm

Phòng phúc thẩm

Cập nhật: 07-03-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2439

  Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự (phòng 3)  là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có  nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Xem thêm

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 10)

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 10)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2040

   Xem thêm

Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 9)

Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 9)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2682

    Xem thêm

Phòng khiếu tố (Phòng 7)

Phòng khiếu tố (Phòng 7)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2090

    Xem thêm

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (phòng 5)

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (phòng 5)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2509

    Xem thêm

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù thi hành án hình sự (phòng 4)

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù thi hành án hình sự (phòng 4)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2322

    Xem thêm

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh ma tuý (phòng 2)

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh ma tuý (phòng 2)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2672

    Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trị an, an ninh, ma túy (phòng 2) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, được thành lập theo quyết định số ... ngày tháng năm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Ms Kim Thoa

Hotline: 0915.350585

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang