VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

Các phòng nghiệp vụ

Phòng Thanh tra

Phòng Thanh tra

Cập nhật: 14-03-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2890

     Xem thêm

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động (10)

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động (10)

Cập nhật: 12-03-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2671

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động (phòng 10) được thành lập từ tháng 10 năm 2012, trên cơ sở chia tách phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật theo Quyết định số 24/QĐ-VKSTC-V9 ngày 03/10/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Xem thêm

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Cập nhật: 12-03-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 3341

         Xem thêm

Phòng phúc thẩm (phòng 7)

Phòng phúc thẩm (phòng 7)

Cập nhật: 07-03-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 3178

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự (phòng 7)  là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có  nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Xem thêm

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11)

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2641

   Xem thêm

Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 15)

Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 15)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 3351

    Xem thêm

Phòng khiếu tố (Phòng 12)

Phòng khiếu tố (Phòng 12)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2691

    Xem thêm

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (phòng 9)

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (phòng 9)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 3151

    Xem thêm

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù thi hành án hình sự (phòng 8)

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù thi hành án hình sự (phòng 8)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 2871

    Xem thêm

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh ma tuý (phòng 1)

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh ma tuý (phòng 1)

Cập nhật: 01-02-2013 | Các phòng nghiệp vụ | Lượt xem: 3377

    Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trị an, an ninh, ma túy (phòng 1) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, được thành lập theo quyết định số ... ngày tháng năm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang