VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Giới thiệu

        Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức phấn đấu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.

    Với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, Viện Kiểm sát Lạng Sơn đang cùng các cấp, các ngành quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

    Với chủ trương kết nối và chia sẻ thông tin, Trang thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của ngành Kiểm sát Lạng Sơn, về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát trong bộ máy Nhà nước; vị trí của Viện Kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp.

     Đến với Trang thông tin điện tử của chúng tôi các bạn sẽ nắm bắt những thông tin mới nhất về thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hai cấp; thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thông tin về tuyển dụng cán bộ và nhưng thông tin khác được cập nhật thường xuyên.

    Để Trang tin Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn hoạt động và phát triển ngày càng tốt hơn, mong nhận được những ý kiến góp ý quý báu của bạn đọc để website của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

    Cảm ơn các bạn đã truy cập Trang thông tin điện tử của chúng tôi!

Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Hồ Thị Lan Anh 


THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang